Bedplassen

Van de lagere schoolkinderen plast 8 tot 10% regelmatig in bed. In de puberteit plast zo'n 1 a 3% nog wel eens in bed. We spreken van bedplassen wanneer het kind minimaal 5 jaar is, tenminste 2 keer in de maand in bed plast en overdag zindelijk is.

Verder mag er geen lichamelijke oorzaak voor zijn, zoals suikerziekte, blaasontstekingen enzovoort.

We zien vaak secundair bedplassen (dit is wanneer het kind eerder wel ‘s nachts droog was) wanneer kinderen een moeilijke periode in hun leven hebben door bijvoorbeeld scheiding van de ouders, overlijden van een belangrijk persoon of een andere ingrijpende gebeurtenis.

Soms is de oorzaak een verkeerde plasgewoonte. Wanneer een kind overdag vaak naar het toilet gebracht wordt om ongelukjes te voorkomen, leert het niet wennen aan een volle blaas en wordt de sluitspier niet voldoende getraind. Het kind leert zo niet om zelf verantwoordelijk te zijn voor het toiletgedrag. Ook het niet goed wakker maken bij het opnemen ’s avonds laat, maakt het kind niet voldoende verantwoordelijk voor het zelf legen van de blaas.

Bekkenfysiotherapie bij bedplassen bestaat uit het inventariseren van de toiletgewoonten en houding, het bijhouden van drink- en plaslijsten en het begeleiden van ouders en kind van de gedragstraining om te leren wakker te worden bij een volle blaas. Het gebruik van een plaswekker kan een goede aanvulling zijn op deze training.

 

Interessante link:
Bedplassen