Broekpoepen

Normaal gesproken zijn kinderen rond hun vierde jaar helemaal zindelijk. Maar voor een deel van de kinderen geldt dit niet: zij poepen nog in hun broek. Het gaat om ongeveer 4,5% van de 4- tot 8-jarigen en ongeveer 1,5% van de 9- tot 16-jarigen. Bij jongens komt dit twee keer zo vaak voor als bij meisjes.

In ongeveer 80% van de gevallen is obstipatie verantwoordelijk voor het probleem. Het is belangrijk dat uitgezocht wordt of dit het geval is, want de behandeling van het probleem is anders wanneer er geen onderliggende verstopping is.

Het onderzoek naar de oorzaak van broekpoepen (of zoals dat ook heet: incontinentie voor ontlasting) begint met vragen, het bijhouden van een poepdagboek, het oudergesprek. Dan volgt het lichamelijk onderzoek. Meestal heeft de huisarts al een aantal zaken onderzocht, en hoeft bij de bekkenfysiotherapeut niet herhaald te worden wat al bekend is. Gespecialiseerde onderzoeken, zoals een buikoverzichtfoto of een echo, worden soms in het ziekenhuis verricht op de plas en poeppoli.

Als er sprake is van obstipatie zal een arts middelen voorschrijven om de ontlasting weer regelmatig en zonder pijn te laten komen. Dit is een voorwaarde om tot resultaat te komen, dus ook bij de behandelingen bekkenfysiotherapie zal gevraagd worden naar het naleven van de adviezen.

Toilettraining is een vast onderdeel van de behandeling. Dit houdt in dat het kind drie keer per dag, het liefst na de maaltijd, naar de toilet gaat om te poepen. Ouders die het goede voorbeeld geven laten merken dat het kind niet alleen staat in het aanleren van goed toiletgedrag. De houding waarin je het beste kan gaan zitten tijdens het poepen oefenen we in de praktijk.

Als je bedenkt wat het voor een kind betekent om vieze broeken te hebben terwijl de andere kinderen dat niet hebben, is het van grootste belang dat de leefwereld om het kind heen ondersteunend is. Het voorlichten en helpen van de ouders is daarom minstens even belangrijk als het oefenen met het kind. Ik werk graag met het model SUPERPOEPER, als richtlijn en stappenplan.