Incontinentie

Onder mannen van 50 jaar en ouder komen plasklachten vaker voor. 
Niet alle plasklachten geven urineverlies. Een flauwe straal, toegenomen plasfrequentie of nadruppelen na de plas, kunnen duiden op prostaatvergroting, je hebt het dan niet echt over urineverlies. Een onderzoek bij de huisarts en eventueel de uroloog, is van belang om de diagnose goed te kunnen stellen.

Als er contant druppels urine weglopen zonder schijnbare aanleiding, zou dit kunnen duiden op een overloopblaas: de blaas is zo vol, dat de afsluiter (de bekkenbodem) de druk niet meer kan leveren om overlopen te verhinderen. Dat de blaas zo overvol geraakte, kan veroorzaakt worden door een obstructie, bijvoorbeeld door een vergrote prostaat, die het leegplassen bemoeilijkt, of door een verhoogde bekkenbodemspanning.

Stressincontinentie is verlies van beetjes urine tijdens buikdruk verhogende momenten, zoals hoesten, niezen, opstaan vanuit de stoel, tillen, bukken, sporten. Dit komt bij mannen vooral voor na prostaatoperaties.

Na een totale prostaatverwijdering ontstaat vaak tijdelijk urineverlies. Binnen een paar weken tot maanden verdwijnt het vanzelf. Met tips over het plassen, over opstaan vanuit de stoel of bed, over het bukken en tillen, kan het een stuk minder hinderlijk zijn. Als de incontinentie niet vermindert zal een oefenprogramma voor het versterken van de bekkenbodem nodig zijn.

Aandrang- of urgeincontinentie is urineverlies volgend op een heftig gevoel van aandrang. Om dit te voorkomen gaat men vaker naar de toilet. Men spreekt tegenwoordig vaker van een overactieve blaas, waarbij er dus niet altijd sprake hoeft te zijn van verlies van urine.