Bekkenfysiotherapie voor kinderen

Kinderen met problemen bij poepen en plassen generen zich erg. Vaak proberen ze simpelweg te ontkennen dat er iets aan de hand is, terwijl de ouders merken dat er wel degelijk problemen zijn.

Problemen kunnen er zijn met de poep: 20.000 kinderen in Nederland hebben chronische obstipatie en een veelvoud hiervan heeft wel eens perioden van obstipatie. We spreken van obstipatie wanneer de poep minder dan 3x per week komt, hard of keutelig is, of pijn doet tijdens het ontlasten. Ook kijken naar de hoeveelheid poep heeft zin: soms lijkt het normaal omdat er elke dag wel een beetje poep komt, terwijl dit eigenlijk slechts het beetje is dat “overloopt” bij een overigens zeer volle darm.
Vegen in de broek of verlies van de hele ontlasting kan soms ook samengaan met obstipatie.

Wat de plas betreft kan verlies van urine overdag optreden en (dit heet incontinentie) en/of ’s nachts (bedplassen). Maar niet alleen verlies van urine vraagt aandacht: als een kind sterke aandrang heeft en duidelijk probeert op te houden (al dan niet succesvol), kan dit een symptoom zijn voor overactiviteit van de blaas en de bekkenbodem. Deze kinderen ontwikkelen vaak blaasontstekingen, een onderbroken straal tijdens het plassen en op de lange duur kunnen zelfs nierproblemen ontstaan.

Problemen als hierboven beschreven vergen zorgvuldige diagnostiek. Hoewel u via de “directe toegankelijkheid fysiotherapie” (DTF) zonder verwijzing van een arts naar de bekkenfysiotherapeut kunt komen, stel ik het erg op prijs als u toch met uw kind eerst naar de (huis)arts gaat.

De basis van de behandeling is het aanleren van de juiste plas- en poephouding, het bijhouden van plas- en poepdagboekjes en het doornemen van toiletgewoonten. Ontspanningsoefeningen van de bekkenbodem, ademhaling controleren en stimuleren van bewegen komen verder aan bod. Ik werk nauw samen met een kinderfysiotherapeut, waardoor bij complexere problemen de behandeling door ons beiden ingevuld zal worden.