Links

Beroepsverenigingen:

Nederlandse Vereniging voor Bekkenfysiotherapie en Pre- en Postnatale begeleiding: 

www.bekkenfysiotherapie.nl

Koningklijk Genootschap voor Fysiotherapie: 
www.defysiotherapeut.nl

Nederlandse Vereniging voor Sexuologie: 
www.nvvs.nl

Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie: 
www.nvog.nl

Nederlandse Vereniging voor Urologie: 
www.nvu.nl