Verlies of het niet kwijt kunnen van de ontlasting

De anus is de uitgang voor ontlasting. Dit is een kringspier, die samen met de rest van de bekkenbodem voor een goede afdichting van de darm zorgt, waardoor u in staat bent om de tijd en plaats te kiezen waar u ontlast. Natuurlijk speelt ook de darm zelf en de inhoud ervan een rol: Een lange darm geeft een langzamere passage van de inhoud terwijl sommige voedingsmiddelen de darmwand prikkelen waardoor de reflexen erg sterk worden. Wanneer men ontlasting verliest, spreken we van ontlasting incontinentie en wanneer de ontlasting minder dan 3x per week komt, onvolledig, hard of keutelig is, spreekt men van obstipatie.

Tijdens het vraaggesprek zullen drink- en voedingsgewoonten, medicijngebruik, dagelijkse bewegingen en eventuele ziektegeschiedenis aan bod komen. Er zal een onderzoek naar de bekkenbodem plaatsvinden en naar gelang de uitkomsten daarvan zal er geoefend worden in ophouden dan wel in ontspannen doorlaten. Vaak is door het veranderen van toilethouding en voeding en drinken al een deel van de problemen opgelost.