top of page
Schermafbeelding 2021-09-16 om 13.52.29.png

Obstipatie

Om van obstipatie te kunnen spreken moeten er minimaal twee van de volgende punten aanwezig zijn:

  •    Persen

  •    Harde ontlasting

  •    Incomplete ontlasting

  •    Blokkering in het onderste stuk van de darm of in de anus

  •    Gebruik van de handen is nodig

  •    Minder dan drie stoelgangen per week

Er zijn diverse oorzaken voor obstipatie, maar een van de zaken waarbij een bekkenfysiotherapeut zou kunnen helpen, is het herstellen van de samenwerking tussen de bekkenbodem en endeldarm. Om ontlasting goed te kunnen doorlaten, is ontspanning van de sluitspier noodzakelijk en die ontbreekt vaak bij mensen die al langere tijd obstipatie hebben.

bottom of page